نویسنده = حیدری لتیباری، مینو
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران

دوره 36، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-76

مینو حیدری لتیباری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی؛ کلین فاورت


2. First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-76

مینو حیدری لتیباری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی