نویسنده = شمس‌زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-15

لادن عباس‌زاده فرد؛ سیدابراهیم صادقی؛ حمیدرضا قاجاریه؛ وحیدرضا منیری؛ حمید یارمند؛ مهدی شمس‌زاده؛ علی زرنگار؛ علی محمدپور؛ سیدعلی‌اصغر کلانتری؛ سیدرضا گلستانه؛ مهدی افروزیان؛ مصطفی نیکدل؛ نورعلی رجبی مظهر؛ علی صلاحی اردکانی؛ آلکس دلوبل