نویسنده = صادقی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران

دوره 36، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-76

مینو حیدری لتیباری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی؛ کلین فاورت