نویسنده = احمدی، سید مرسل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 99-120

سیدابراهیم صادقی؛ سید مرسل احمدی؛ نورالدین شایسته؛ محمد حسن صفر علیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا