نویسنده = صفر علیزاده، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 99-120

سیدابراهیم صادقی؛ سید مرسل احمدی؛ نورالدین شایسته؛ محمد حسن صفر علیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا


2. معرفی گونه ای از آفات گندم بنام شپشک ریشه گندم (. Porphyrophora tritici Bod)

دوره 9، 1,2، زمستان 1365، صفحه 29-37

محمد حسن صفر علیزاده؛ محمود بهادر