نویسنده = زرووا، مارینا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 129-130

عباس ارباب؛ بابک قرالی؛ مارینا زرووا