نویسنده = حسنی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش (Liothrips austriacus ( Thysan.: Phlaeothripidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 151-152

محمد رضا حسنی؛ مجید فلاح زاده