نویسنده = حسینی، سید مهدی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه بیولولوژی مگس جالیز ( Dacus ciliatus Loew) در شهرستان مشهد

دوره 17، 1,2، زمستان 1376، صفحه 17-25

علیرضا هادی زاده؛ سید مهدی حسینی