نویسنده = اسدی، غلامحسین
تعداد مقالات: 2
1. گزارش (Liothrips pragensis (Thys .: Phlaeothripidae از ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 117-118

کامبیز مینایی؛ غلامحسین اسدی


2. شکل شناسی و زیست شناسی( Thiacidas postica Walker ( Lep .; Noctuidae برگخوار مهم درختان کنار در استان بوشهر

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 31-50

ناصر فرار؛ سید رضا گلستانه؛ غلامحسین اسدی