نویسنده = عسکری، حسن
تعداد مقالات: 3
1. تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 55-68

سودابه ایزدیار؛ خلیل طالبی جهرمی؛ حسن عسکری؛ محمد رضا رضا پناه


2. بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 89-106

عزیز خرازی پاکدل؛ حسن عسکری؛ سید ابراهیم صادقی