نویسنده = تکلوزاده، حاجی محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 17-30

حاجی محمد تکلوزاده؛ کریم کمالی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور