نویسنده = جی روبرت، استفن
تعداد مقالات: 1
1. گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 77-78

جواد کریمی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ استفن جی روبرت