نویسنده = رسولیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 4
1. کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 29-46

عزیز خرازی پاکدل؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر معافی؛ غلامرضا رسولیان


2. گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 103-104

کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی