نویسنده = تاراسی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 107-108

جواد تاراسی؛ علیرضا صبوری؛ سید ابراهیم صادقی