نویسنده = عالیچی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. بال ریشکداران جنس (Haplothrips ( Thys.: Phlaeothripidaeدر منطقه شیراز

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 33-45

کامبیز مینایی؛ محمود عالیچی


2. معرفی سرخرطومیهای ریشه بقولات ( Sitona spp.) در استان فارس

دوره 13، 1,2، زمستان 1372، صفحه 73-85

محمود عالیچی؛ علی اصغر احمدی