نویسنده = درویش، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و معرفی پنج جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان ( Araneae, Thomisidae)

دوره 19، 1,2، زمستان 1378، صفحه 15-30

امید میر شمسی؛ جمشید درویش؛ حمید رضا گودرزی