نویسنده = احمدی، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
3. معرفی سرخرطومیهای ریشه بقولات ( Sitona spp.) در استان فارس

دوره 13، 1,2، زمستان 1372، صفحه 73-85

محمود عالیچی؛ علی اصغر احمدی