نویسنده = دردایی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش سرخرطومی Perapion violaceum (Col.: Apionidae) از ایران

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 93-94

مصطفی نیکدل؛ وحیدرضا منیری؛ علی اصغر دردایی