نویسنده = اکرمی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. نخستین گزارش کنه Eremobelba geographica (Acari: Oribatida: Eremobelbidae) از ایران

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 99-101

محمد علی اکرمی؛ شبنم مرتضوی