نویسنده = تیرگری، سیاوش
تعداد مقالات: 4
1. شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران

دوره 17، 1,2، زمستان 1376، صفحه 71-80

حمید رضا گودرزی؛ سیاوش تیرگری؛ کریم کمالی؛ ابوالفضل اکبری


3. وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 7-12

بیژن جانبخش؛ سیاوش تیرگری؛ اکبر آقا محمدی