نویسنده = برخورداری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران

دوره 6، 1,2، زمستان 1359، صفحه 7-8

محمد برخورداری؛ خلیل صامت؛ احمد فرزانه