نویسنده = جانبخش، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 7-12

بیژن جانبخش؛ سیاوش تیرگری؛ اکبر آقا محمدی