نویسنده = ثقة الاسلامی، هایده
تعداد مقالات: 1
1. فهرست شپشکهای سپردار ( خانواده DIASPIDIDAE) ایران

دوره 4، 1,2، زمستان 1355، صفحه 5-19

هایده ثقة الاسلامی