نویسنده = احمدی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. فون کفشدوزک های استان فارس قسمت اول زیر خانواده STICHOLOTIDINAE

دوره 11، 1,2، زمستان 1370، صفحه 51-60

عباس یزدانی؛ اصغر احمدی