نویسنده = عشقی، نصرت اله
تعداد مقالات: 1
1. حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1353، صفحه 37-40

عبدالوهاب منوچهری؛ احمد زینی؛ نصرت اله عشقی