نویسنده = رستگار، رشید
تعداد مقالات: 1
1. معرفی گونه هائی از زنبورهای Aculeata

دوره 2، شماره 1، تابستان 1353، صفحه 41-52

مرتضی اسماعیلی؛ رشید رستگار