نویسنده = بورکهاردت، دانیل
تعداد مقالات: 1
1. بازتوصیف پسیل کمتر شناخته‌شده، Cacopsylla dissimilis (Baeva, 1963) comb. nov. (Hemiptera: Psyllidae)، از ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 433-439

محمدرضا لشکری؛ دانیل بورکهاردت؛ شهاب منظری