نویسنده = سیدی، مرجان
تعداد مقالات: 3
2. معرفی یک گونة جدید از جنس (Laemostenus (Coleoptera: Carabidae: Sphodrini از رشته کوه های زاگرس، ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 401-407

یان مویلویک؛ رومن لوهای؛ مرجان سیدی


3. مترادف‌های جدید جنس‌های(Coleoptera: Carabidae) Cymindis و Brachinus در ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 277-281

یان مویلویک؛ مرجان سیدی