نویسنده = ثقفی پور، عابدین
تعداد مقالات: 1
1. آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 507-514

امیر کیهانی؛ امیر حسین ظهیرنیا؛ جلیل نجاتی؛ احسان مظفری؛ عابدین ثقفی پور؛ علیرضا امیدی اسکویی