نویسنده = شمسی گوشکی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مولکولی پسیل‌های زبان‌گنجشک، (Psyllopsis (Hemiptera: Liviidae و باکتری Wolbachia همزیست داخلی آن‌ها

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 389-399

محمدرضا لشکری؛ سعید میرزایی؛ رقیه شمسی گوشکی