نویسنده = اشمید-ایگر، کریستین
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 439-441

مجید فلاح زاده؛ مهدی خسروآبادی؛ کریستین اشمید-ایگر؛ ابوفاضل دوستی