کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

از آنجاکه استفاده از رده‌های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت‌کش‌های زیستی و پروتئین‌های نوترکیب رشد فزاینده‌ای دارد و تولید رده‌های سلولی جدید به هرچه غنی‌تر کردن این فن‌آوری کمک می‌کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، Bombyx mori L.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت‌ها در محیط TC-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (FBS) در دمای ºC 27 نگهداری شد. در بین روش‌های بکار گرفته شده، روش مکانیکی هموژنیزه کردن بافت جنینی بهترین کشت را ارائه داد و خیلی زود به صورت کشت تک لایه‌ی سلولی در آمد و غلظت 20% FBSنسبت به 10% باعث رسیدن سریع‌تر سلول‌ها به حالت اشباع شد. از نظر ریخت‌شناسی، شش نوع سلولی در کشت اولیه‌ی سلول‌های جنینی کرم ابریشم مشهود بود که عمدتاً شامل سلول‌های فیبروبلاست-مانند با سه زیرمجموعه‌ی A تا C، همچنین سلول‌های دوکی شکل، کروی و اپیتلیال-مانند بود. همچنین، تهیه‌ی کشت اولیه به روش آنزیمی برای سلول‌های B. mori به دلیل بازدهی کم پیشنهاد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro establishment of embryonic primary cultures of silkworm, Bombyx mori (Lep.: Bombycidae)

نویسندگان [English]

  • L. Matindoost
  • J. Jalali Sendi
  • H. Soleiman-Jahi
  • K. Etebari
  • F. Rahbarizade
چکیده [English]

Since the use of insect cell lines for producing bio-pesticides and recombinant proteins is increasing, the establishment of new cell lines will help to enrich this industry. Therefore, several primary cultures were initiated from embryonic tissues of silkworm, Bombyx mori L. using both enzymatic and mechanical methods. The cultures were incubated in TC-100 medium supplemented with 10 and 20% concentrations of fetal bovine serum (FBS) at 27ºC. Among the methods used, homogenizing the embryonic tissue represented the best culture, which reached the confluence state sooner. Six different morphologies were distinguished in the embryonic primary cultures of silkworm including fibroblast-like cells with three sub-forms of A to C, spindle shaped cells, spherical cells and epithelial-like cells. Also, developing primary cultures from B. mori using enzymatic method is not recommended because of its low efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insect cell culture
  • embryonic tissue
  • Bombyx mori
  • silkworm