نویسنده = صالحی، لطیف
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 113-116

جواد نوعی؛ جلیل حاجی‌زاده؛ فرید فرجی؛ هادی استوان؛ لطیف صالحی


2. مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 11-30

یوسف جعفری خالجیری؛ لطیف صالحی؛ راحله شهبازی