نویسنده = صدارتیان، امین
تعداد مقالات: 2
1. گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-96

ادوارد ل. مک‌فورد؛ امین صدارتیان؛ علی اصغر طالبی؛ رضا جریانی


2. تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 37-49

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ امین صدارتیان