نویسنده = صحراگرد، احد
تعداد مقالات: 6
3. ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-19

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیر معافی؛ احد صحراگرد؛ هاله خداوردی


5. دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 27-44

مریم فروزان؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر‌‌معافی