نویسنده = عاشوری، احمد
تعداد مقالات: 5
3. پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 79-92

حمیدرضا صراف معیری؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز؛ جعفر محقق نیشابوری؛ لایف پل؛ انی اینکگارد


4. بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 47-59

حامد غباری؛ سید حسین گلدانساز؛ حسن عسکری؛ احمد عاشوری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ محمد رضا بی‌همتا


5. بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 45-62

حسین مددی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ احمد عاشوری؛ جعفر محقق نیشابوری