نویسنده = شایسته، نورالدین
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-16

عارف معروف؛ مسعود امیر معافی؛ نورالدین شایسته


2. بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae)

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 51-68

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی


3. بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 61-72

معصومه ضیائی؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ نورالدین شایسته؛ سعید ارومچی