نویسنده = طالبی، علی اصغر
تعداد مقالات: 8
1. شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 57-72

ولی اله رضایی؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی


2. برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 33-43

ولی اله رضایی؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی


3. اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 17-34

احمد حیدری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر پورمیرزا؛ علی اصغر طالبی


4. گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 85-87

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


5. تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 13-25

یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی


6. گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 59-60

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ کلاوس هورسمن


7. گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 71-72

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


8. گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 81-82

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ تک کوروپات نارندران