نویسنده = طهماسبی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 69-78

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ محمدرضا بی‌همتا؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا صبوری؛ حمیدرضا دری؛ محمدحسن کوشکی