نویسنده = بسیج، مسلم
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران

دوره 32، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 127-128

حبیب عباسی‌پور؛ مسلم بسیج؛ محمد محمودوند؛ اشکان مسندی یزدی‌نژاد


2. اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 89-92

آئورل لوزان؛ مسلم بسیج؛ محمد محمودوند؛ حبیب عباسی‌پور