نویسنده = صفوی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-85

مریم فروزان؛ محمدحسین صفرعلیزاده؛ جلال شیرازی؛ سید علی صفوی؛ محمد رضایی مراداعلی