نویسنده = سمیع، محمدامین
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 9-15

ساره حسین‌زاده؛ حمزه ایزدی؛ پیمان نامور؛ محمدامین سمیع


6. مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-19

محمد امین سمیع؛ کریم کمالی؛ علی اصغر طالبی؛ مختار جلالی جواران