نویسنده = جریانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-96

ادوارد ل. مک‌فورد؛ امین صدارتیان؛ علی اصغر طالبی؛ رضا جریانی