نویسنده = ایمانی، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-149

مرتضی نورمحمدپور امیری؛ فرامرز علی نیا؛ سهراب ایمانی؛ معصومه شایان مهر؛ علی احدیت