نویسنده = صدارتیان جهرمی، امین
تعداد مقالات: 2
2. پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم

دوره 36، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-27

مهرنوش نگهبان؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی