نویسنده = حقانی، مصطفی
تعداد مقالات: 3
2. پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم

دوره 36، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-27

مهرنوش نگهبان؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی


3. واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 41-54

یعقوب فتحی پور؛ مصطفی حقانی؛ محمد رضا عطاران؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور