نویسنده = جعفرلو، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-48

آرمان آوند فقیه؛ هادی زهدی؛ محمد جعفرلو؛ رئوف کلیایی


2. پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-67

سمیه میرزامحمدزاده؛ شهزاد ایرانی‌پور؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محمد جعفرلو