نویسنده = صادقی، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 20
1. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ

دوره 35، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-68

ریحانه غلامی قوام‌آباد؛ سید ابراهیم صادقی؛ حمید قاجاریه؛ هیوا ناصرزاده؛ حمید یارمند؛ وحیدرضا منیری؛ مصطفی نیکدل؛ علیرضا حق‌شناس؛ زهرا هاشمی خبیر؛ عباس صلاحی اردکانی؛ علی محمدپور؛ روبرتو کلدارا


2. گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 141-142

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ جاسک زودو


3. گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 145-146

علی اصغر طالبی؛ شهره دانشور؛ یعقوب فتحی پور؛ احسان رخشانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ یونس کریم پور؛ کلاوس هورستمن


4. گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 127-128

نورعلی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ آلفیور راسپی


5. گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 133-134

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ هانس بوئر


6. مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 83-97

سعید محرمی پور؛ نور علی رجبی مظهر؛ سید ابراهیم صادقی


7. پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 131-143

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ نیکلاس کاوالیراتوس؛ آرش راشد


8. اصلاح نام علمی پسیل گز ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 113-114

سید ابراهیم صادقی؛ حمید یارمند؛ دانیل بوکهارت


9. گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 107-108

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ شابا توروژی؛ ابراهیم ابراهیمی


10. گزارش تریپس (Mycterothrips salicis(Thy.:Thripidae از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 111-112

فرشاد حقیقیان؛ سید ابراهیم صادقی


11. مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 31-44

نور علی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی


13. بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 1-11

زهرا مجیب حق قدم؛ جلال جلالی سندی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جلیل حاجی زاده


14. گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 107-108

جواد تاراسی؛ علیرضا صبوری؛ سید ابراهیم صادقی


15. گزارش زنجرک (Empoasca ( Asymmefrasca ) decedens Paoli , 1932 ( Hom.: Cicadellidae از ایران

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 109-110

فرشاد حقیقیان؛ سید ابراهیم صادقی


16. گزارش زنبور پارازیتویید (Pachyneuron grande Thomson ( Hym.: Pteromalidae از ایران

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 113-114

ابراهیم ابراهیمی؛ سید ابراهیم صادقی


17. بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 89-106

عزیز خرازی پاکدل؛ حسن عسکری؛ سید ابراهیم صادقی


18. پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 81-96

محمد ابراهیم فراشیانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ منصور عبایی


19. بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 77-90

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ داود شامحمدی؛ سید ابراهیم صادقی


20. بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 25-41

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی