نویسنده = ضیایی، معصومه
تعداد مقالات: 2
2. ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 235-247

اصغر بابامیر ساطحی؛ معصومه ضیایی؛ علی اشرفی