نویسنده = سیدی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. جنس Trichis (Coleoptera: Carabidae) و مترادف‌های جدید آن در ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 273-276

یان مویلویک؛ مرجان سیدی